Numer wpisu
7/I/2010
Dokument
Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku.
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej w Rybniku
Data sporządzenia dokumentu
2010-05-10
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury-Referat Planowania Przestrzennego, ul.Boleslawa Chrobrego 2 ; 44-200 Rybnik, pok.059, tel. 32 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Opinia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej.
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-09