Numer wpisu
8/I/2010
Dokument
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu
Obszar na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej w Rybniku.
Data sporządzenia dokumentu
2010-05-10
Zamawiający wykonanie dokumentu
Prezydent Miasta Rybnika
Wykonawca dokumentu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Architektury - Referat Planowania Przestrzennego,ul.Bolesława Chrobrego 2; 44-200 Rybnik, pok.059, tel.32 43-92-069
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
uzgodnienie projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta dla określonych terenów
Wpisu dokonał
Szwagierczak Wojciech (Ek I)
Wpis z dnia
2010-06-09