Nazwa
FUNDACJA TELEWIZJA TVT BLISKO CIEBIE
KRS
0001047954
Adres
WWW
Cele
Niesienie pomocy osobom dotkniętymi poważnymi chorobami, udzielanie pomocy osobom oczekującym na świadczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, bądź drogie zabiegi medyczne.