Nazwa
Fundacja "REBELIA"
KRS
0001058382
Adres
WWW
Cele
Fundacja prowadzi działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrostu poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.