Nazwa
Rybnicka Fundacja Historyczna
KRS
0001074068
WWW
Cele
Szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii Górnego Śląska, szczególnie Rybnika, budzenie zamiłowania do niej, a także poszanowania pamiątek i zabytków przeszłości.