Nazwa
Fundacja Hensport
KRS
0001075704
Adres
Hetmańska 23B/5
WWW
Cele
Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu oraz kultury fizycznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu w tym kultury fizycznej.