Nazwa
Fundacja Rodziny Podleśny
Cele
Ochrona wspieranie i krzewienie kultury narodowej, świadczenie pomocy osobom chorym, ubogim, potrzebującym, bezdomnym, bezrobotnym, samotnym i uwięzionym.
Uwagi
adres do korespondencji: Rybnik ul. Rymera 4