Nazwa
Fundacja Rodziny Podleśny
KRS
0000316771
Cele
Ochrona wspieranie i krzewienie kultury narodowej, świadczenie pomocy osobom chorym, ubogim, potrzebującym, bezdomnym, bezrobotnym, samotnym i uwięzionym.
Uwagi
adres do korespondencji: Rybnik ul. Rymera 4