Nazwa
Fundacja Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego
Cele
Pielęgnacja i popularyzacja języka niemieckiego, dorobku kulturalnego, historycznego, sztuki oraz tradycji krajów niemieckojęzycznych, a także nauczania języka niemieckiego.