Nazwa
Fundacja MIEJ SERCE
KRS
0000368135
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Cele
Pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.