Nazwa
FUNDACJA DZIECIĘCY SEN
KRS
0000388517
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres
Chabrowa 22A/40
Cele
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.