Nazwa
Fundacja Współpracy Polsko-Norweskiej
Cele
Pielęgnacja i popularyzacja języka norweskiego, dorobku kulturalnego, historycznego, sztuki oraz tradycji Norwegii.