Nazwa
FUNDACJA MIASTO DLA MIESZKAŃCÓW
Cele
Inspirowanie i popieranie wszelkich działań mających na celu wszechstronny, zrównoważony rozwój społeczeństwa.