Nazwa
Fundacja "Byle Do Wiosny"
Cele
Pobudzanie i zagospodarowanie aktywności osób starszych,integrowanie środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych.