Nazwa
Fundacja Szabla i Kondor
KRS
0000523189
Cele
Działalność naukowa szczególnie w zakresie wspierania promocji i pomocy w rozwoju kariery osobom o uzdolnieniach wynalazczych, konstruktorskich i mechanicznych.