Nazwa
BOMBOWA FUNDACJA
Cele
Działalność w obszarze promowania i organizowania aktywnego życia, uczestnictwa w sprawach obywatelskich, społecznych i kulturze, samostanowienia i samoorganizacji grup społecznych.