Nazwa
Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym
KRS
0000516603
Cele
Prowadzenie działań w zakresie rozwoju kultywowania tradycji górniczej i historii przemysłu górniczego.