Nazwa
Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Przemysłowym
Cele
Prowadzenie działań w zakresie rozwoju kultywowania tradycji górniczej i historii przemysłu górniczego.