Nazwa
FUNDACJA OBRONY PRAW CZŁOWIEKA DURA LEX SED LEX
Cele
Upowszechnianie oraz obrona wolności i praw człowieka i obywatela oraz swobód obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej i ekonomicznej w społeczeństwie.