Nazwa
Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej
WWW
Cele
Działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji przedsiębiorców i innych podmiotów z zakresu komunikacji elektronicznej, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.