Nazwa
Fundacja Media 3.0
Mail
KONTAKT@MEDIA30.PL
Cele
Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności upowszechnianie kompetencji cyfrowych.