Nazwa
Fundacja- Inkubator Przedsiębiorczości-Kierunek Praca
WWW
Cele
Promowanie idei przedsiębiorczości, w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki.