Nazwa
Fundacja Rozwoju Sportów Ekstremalnych i Niszowych "BALANS"
WWW
Cele
Upowszechnienie kultury fizycznej, turystyki i sportu ze szczególnym nastawieniem na sporty niszowe i ekstremalne.