Nazwa
Fundacja Rozwoju Sportów Ekstremalnych i Niszowych "BALANS"
KRS
0000505474
WWW
Cele
Upowszechnienie kultury fizycznej, turystyki i sportu ze szczególnym nastawieniem na sporty niszowe i ekstremalne. Edukacja w zakresie bezpiecznego uprawiania sportów