Nazwa
FUNDACJA SFERA
KRS
0000544248
Adres
Prosta 11/3
Mail
INFO@SFERASPORTU.PL
Cele
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.