Nazwa
"SUPERFUNDACJA"
KRS
0000458379
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Adres
Młyńska 8
Mail
KONTAKT@SUPERFUNDACJA.ORG.PL
Cele
Wspieranie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.