Nazwa
Fundacja CODA
Mail
BIURO@FUNDACJACODA.PL
WWW
Cele
Realizacja zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania