Nazwa
Fundacja Pomocna Dłoń Po Wypadku
WWW
Cele
Działalność pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy między innymi przez wspieranie i organizowanie leczenia,pomocy prawnej ,psychologicznej i rzeczowej na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich rodzin