Nazwa
Fundacja IWO GAWRON
KRS
0000597859
Adres
Pogodna 16 I
Mail
IWOGAWRON@Gmail.COM
WWW
Cele
Działalność pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy m.in. przez wspieranie i organizowanie leczenia, pomocy prawnej, psychologicznej i rzeczowej na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych i ich rodzin bądź opiekunów