Nazwa
Fundacja "Dzieci Ekwadoru"
WWW
Cele
Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej, w szczególności dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej