Nazwa
Fundacja Feniks Na Rzecz Osób Pokrzywdzonych Przez Organy Państwa I Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
WWW
Cele
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego , a szczególnie w obronie praw i wolności człowieka i obywatela w ochronie życia rodzinnego i profilaktyki społecznej