Nazwa
Fundacja Rybnik W Grze
WWW
Cele
celem fundacji jest krzewienie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności : promocja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych