Nazwa
Fundacja Rybnik W Grze
KRS
0000634046
Adres
Kard. Bolesława Kominka 19 A
WWW
Cele
celem fundacji jest krzewienie kultury fizycznej i sportu, w tym w szczególności : promocja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych