Nazwa
Fundacja Zawodowo Pomagamy
WWW
Cele
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, pomoc materialna dzieciom, pomoc materialna osobom starszym i chorym.