Nazwa
Fundacja "POLSKIE DZIEDZICTWO ŚLĄSKA"
WWW
Cele
Propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych, podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.