Nazwa
Fundacja "POLSKIE DZIEDZICTWO ŚLĄSKA"
KRS
0000689414
Adres
Jankowicka 26/2
WWW
Cele
Propagowanie postaw patriotycznych, kształtowanie tożsamości i postaw społeczności lokalnych, podejmowanie działań edukacyjnych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego.