Nazwa
Fundacja na rzecz Rybnickiej Pediatrii "mAli wspaniali"
KRS
0000712465
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
WWW
Cele
Celem fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym polegająca na wspieraniu i rozwoju działalności leczniczej na rzecz Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku oraz wspomaganie działalności profilaktycznej zwłaszcza dla mieszkańców Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego.