Nazwa
FUNDACJA SAPERE AUDE
WWW
Cele
Cele fundacji stanowią: ochrona zabytków oraz dziedzictwa narodowego, działalność kulturalna, w tym umożliwianie dzieciom, młodzieży, dorosłym i osobom starszym udziału w projektach kulturalnych.