Nazwa
"Fundacja Renezis"
KRS
0000723649
WWW
Cele
Promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych