Nazwa
FUNDACJA LEPSZY SZPITAL
KRS
0000730955
Mail
lepszyszpital@gmail.com
WWW
Cele
Celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia , w szczególności poprzez wspieranie powiatowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Rydułtowach w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.