Nazwa
FUNDACJA "DAĆ SZANSĘ"
Adres
WWW
Cele
Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności poprawa warunków bytowych i mieszkaniowych, działalność charytatywna.