Nazwa
Fundacja "Pracownia jutr"
KRS
0000452583
Mail
kontakt@pracowniajutr.pl
WWW
Cele
Kształtowanie świadomych i aktywnych uczestników życia społecznego poprzez wspieranie działań edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci i młodzieży i osób dorosłych oraz poprzez promowanie współpracy pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych, edukacji, administracji publicznej i biznesu.