Nazwa
FUNDACJA VITA w likwidacji
KRS
0000754425
Adres
- brak - /25
WWW
Cele
Działalność w obszarze osób uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych w tym obszarze.