Nazwa
FUNDACJA VITA
WWW
Cele
Działalność w obszarze osób uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych w tym obszarze.