Nazwa
Fundacja ROLAND EVENTS FOUNDATION w likwidacji
KRS
0000758613
WWW
Cele
Wspieranie działalności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych oraz działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.