Nazwa
Fundacja ROLAND EVENTS FOUNDATION
WWW
Cele
Wspieranie działalności twórczej artystów oraz zespołów muzycznych oraz działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.