Nazwa
Fundacja 360!
WWW
Cele
Budowanie kapitału społecznego, wzmacnianie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej.