Nazwa
Fundacja "Kuźnia Talentów"
Mail
biuro@kuzniatalentow.org
Cele
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.