Nazwa
Fundacja "Niby Niepełnosprawni"
WWW
Cele
Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.