Nazwa
Fundacja Rybnicka
KRS
0000777050
WWW
Cele
Działalność z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności wspierania działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz propagującej wyniki badań naukowych.