Nazwa
Fundacja PETPATROL RYBNIK
WWW
Cele
Celem fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.