Nazwa
Fundacja Awans
KRS
0000794957
Adres
Mail
fundacjaawans@gmail.com
WWW
Cele
Działalność edukacyjna, w tym działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kulturalna, rekreacyjna, sportowa skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych