Nazwa
Fundacja przy Spółdzielni Mieszkaniowej "POŁUDNIE"
KRS
0000805237
Adres
Osiedle Południe 37
WWW
Cele
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz członków i mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej "POŁUDNIE" w Rybniku i lokalnej społeczności, w sferze działań pożytku publicznego, obejmującej zagadnienia i formy głównie dotyczące pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ochrony i promocji środowiska, rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, edukacji, oświaty, wychowania, sportu, rekreacji i turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i seniorów.