Nazwa
Fundacja "DOBRY START DLA WSZYSTKICH"
KRS
0000805325
Adres
Wyzwolenia 17/4
WWW
Cele
Promowanie i organizowanie aktywnego życia, uczestnictwa w sprawach obywatelskich, społecznych i kulturze, samostanowienia i samoorganizacji grup społecznych.