Nazwa
FUNDACJA NOWA IQ
KRS
0000813907
WWW
Cele
Działalność w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju intelektualnym dzieci i młodzieży.