Nazwa
Fundacja CYLINDER
KRS
0000567712
Adres
Stawowa 17C/14
Mail
kontakt@cylinder.org.pl
Cele
Działalność na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.