Nazwa
Fundacja CHARYZMA
KRS
0000823065
WWW
Cele
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.